Označení:

ČSNENISO 14113 (054247)

Datum vydání:

01.06.2009

Název:

Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa).

Katalogové číslo:

83545

Čárový kód:

8590963835457

Anotace normy:

Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14113:2008. Norma stanovuje požadavky na pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami určené pro stlačené, zkapalněné a rozpuštěné plyny do nejvyššího pracovního tlaku 45 MPa (450 bar) a v rozsahu teploty okolí od -20 °C do +60 °C. Lze ji použít pro hadice s koncovkami používané k připojení tlakových lahví na stlačené technické plyny ke sběrným nebo rozdělovacím potrubí bez jakékoliv redukce tlaku. Norma obsahuje charakteristiky konstrukce hadic, koncovek a hadic s koncovkami. Uvádí rozměry a mezní úchylky. Dále jsou zde uvedeny zkoušky duše a obalu, typové schvalovací zkoušky a provozní zkoušky Norma obsahuje také požadavky na značení, balení a provozní pokyny. V příloze je uveden popis zkoušky hadic s koncovkami rozkladem acetylénu při vysokém tlaku, zkoušky nárůstu tlaku kyslíku a důvody instalace kyslíkového zařízení.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz