Označení:

ČSNENISO 14114 (052122)

Datum vydání:

01.11.2000

Název:

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Všeobecné požadavky.

Katalogové číslo:

59906

Čárový kód:

8590963599069

Anotace normy:

Norma ĆSN EN 14114 stanovuje požadavky na konstrukční řešení, materiály a zkoušení acetylenových rozvodových systémů, použitých maximálně do 16 lahví nebo dvou spojených svazků lahví. Příklady konstrukčního uspořádání jednotlivých typů rozvodů jsou uvedeny v přílohách A a B. Norma dále stanovuje požadavky na značení rozvodů a požadavky na obsah návodu pro použití.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz