Označení:

ČSNENISO 14171 (055801)

Datum vydání:

01.04.2011

Název:

Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektoda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.

Katalogové číslo:

88077

Čárový kód:

8590963880778

Anotace normy:

Tato norma stanovuje požadavky pro klasifikaci kombinací elektroda-tavidlo a čistého svarového kovu ve stavu po svařování a ve stavu po tepelném zpracování po svařování pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu až do 500 MPa nebo minimální pevnosti v tahu do 570 MPa. Jedno tavidlo může být klasifikováno s různými drátovými elektrodami nebo plněnými elektrodami. Drátová elektroda je rovněž klasifikována odděleně podle svého chemického složení. Tato norma je kombinovaným předpisem pro klasifikaci využívající systém založený na mezi kluzu a průměrné nárazové práci 47 J svarového kovu, nebo využívající systém založený na pevnosti v tahu a průměrné nárazové práci 27 J svarového kovu
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz