Označení:

ČSNENISO 14172 (055319)

Datum vydání:

01.05.2009

Název:

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace.

Katalogové číslo:

83455

Čárový kód:

8590963834559

Anotace normy:

Norma předepisuje požadavky pro klasifikaci obalených elektrod pro ruční obloukové svařování niklu a návarů z niklu a niklových slitin Obalené elektrody jsou klasifikovány podle chemického složení čistého svarového kovu a podle jeho mechanických vlastností. Označení pro klasifikaci je rozděleno na dvě části první, která udává označení výrobku popř. postupu, kterého bylo použito a druhé části udávající označení chemického složení čistého svarového kovu. Norma obsahuje porovnání označení podle této mezinárodní normy a podle některých dalších národních norem.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz