Označení:

ČSNENISO 14271 (051145)

Datum vydání:

01.04.2012

Název:

Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů.

Katalogové číslo:

90424

Čárový kód:

8590963904245

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma EN ISO 14271 stanovuje postupy pro zkoušení tvrdosti na naleptaných řezech odporových bodových, výstupkových a švových svarů. Cílem zkoušek tvrdosti je stanovení tvrdosti podle Vickerse, v rozsahu nízké sily nebo mikrotvrdosti, ve svarové čočce, v tepelně ovlivněné oblasti a v základním materiálu ze železných nebo neželezných kovů u svarů provedených na plechách tloušťky 0,5 mm až 6 mm
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz