Označení:

ČSNENISO 14272 (051111)

Datum vydání:

01.05.2003

Název:

Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů.

Katalogové číslo:

67110

Čárový kód:

8590963671109

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových a výstupkových svarů u přeplátovaných plechů z jakýchkoliv kovových materiálů tloušťky od 0,5 mm do 3 mm, kde svary mají maximální průměr 7*odm(t) (kde t je tloušťka plechu v mm). Účelem křížového zkoušení tahem je stanovení tahové síly, kterou může zkušební vzorek vydržet. Norma rovněž stanovuje termíny a definice pro potřeby této mezinárodní normy, doplněné obrazovým znázorněním jednotlivých termínů. Určuje rozměry zkušebního vzorku, možnosti zhotovení zkušebních kusů a metodiku vlastní zkoušky. Na příkladu záznamu typické křivky závislosti zatížení-prodloužení z provedené křížové zkoušky tahem dokumentuje průběh porušení pro různé doby svaru v periodách. Norma obsahuje i normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz