Označení:

ČSNENISO 14273 (051112)

Datum vydání:

01.05.2003

Název:

Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů.

Katalogové číslo:

67109

Čárový kód:

8590963671093

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů u přeplátovaných plechů z jakýchkoliv kovových materiálů tloušťky od 0,5 mm do 10 mm, kde svary mají maximální průměr 7*odm(t), kde t je tloušťka plechu v mm. Účelem zkoušení střihem je stanovení střihové síly, kterou může zkušební vzorek vydržet. Norma rovněž stanovuje termíny a definice pro potřeby této mezinárodní normy, doplněné obrazovým znázorněním jednotlivých termínů. Určuje rozměry zkušebního vzorku, možnosti zhotovení zkušebních kusů a metodiku vlastní zkoušky. Na příkladu záznamů typických křivek závislosti zatížení-prodloužení z provedených střihových zkoušek dokumentuje průběh porušení pro různé tloušťky plechů. Norma obsahuje i normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz