Označení:

ČSNENISO 14323 (051113)

Datum vydání:

01.03.2007

Název:

Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem.

Katalogové číslo:

78131

Čárový kód:

8590963781310

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma se týká destruktivního zkoušení svarů a doplňuje skupinu zkušebních norem pro odporové bodové a výstupkové svařování . Tato mezinárodní norma specifikuje rozměry vzorků a zkušební postupy pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem odporových bodových a výstupkových svarů přeplátovaných plechů, z jakýchkoliv kovových materiálů, tloušťky od 0,5 do 4 mm.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz