Označení:

ČSNENISO 14324 (051139)

Datum vydání:

01.08.2004

Název:

Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu.

Katalogové číslo:

70885

Čárový kód:

8590963708850

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma specifikuje zkušební vzorky a postupy pro zkoušení bodových svarů na únavu, při laboratorní teplotě v oblasti cyklického tahového zatížení, které vyvolá u ocelových plechů tloušťky od 0,5 do 6 mm buď střihové nebo příčné tahové namáhání bodového svaru. Obecně nejsou výsledky zkoušky přímo použitelné pro posouzení únavového chování bodově svařovaných dílů nebo konstrukcí. Tento postup může být použit pro jiné materiály za předpokladu, že byly stanoveny vhodné podmínky zkoušky (např. ohřev).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz