Označení:

ČSNENISO 14327 (052625)

Datum vydání:

01.04.2005

Název:

Odporové svařování - Způsoby určení diagramu oblasti svařování při odporovém bodovém, výstupkovém a švovém svařování.

Katalogové číslo:

72872

Čárový kód:

8590963728728

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 14327 (05 2625) obsahuje způsoby pro určení diagramu oblasti svařování, který slouží pro zjištění použitelného rozsahu svařovacích parametrů při výrobním svařování na daném zařízení. Při určování diagramu oblasti svařování se také zjišťuje vliv materiálu elektrod, rozměrů a chlazení elektrod na svařování daného materiálu. Při zkouškách se ověřuje vzájemný vliv tří základních parametrů, což je přitlačovací elektrodová síla, doba trvání průchodu svařovacího proudu - doba svaru a velikost svařovacího proudu. Diagram oblasti svařování se podle normy určuje dvěma způsoby, buď při konstantní elektrodové síle nebo při konstantní době svaru. Při konstantní elektrodové síle se vychází z hodnoty doporučované pro danou tloušťku materiálu a ověřuje se vliv změn velikosti svařovacího proudu a doby svaru. Jiný způsob určení diagramu oblasti svařování je při konstantní době svaru, zvolené podle režimu svařování a velikosti výkonu svařovacího zařízení. V tomto případě se zkoušky provádějí při změnách velikosti svařovacího proudu a elektrodové síly. Postupným svařováním a zkoušením svarů se zjišťují růstové křivky svaru s vyhodnocením od slepeného svaru, částečně vytrženého svaru, úplně vytrženého svaru až k mezi rozstřiku. Z takto získaných křivek je možno pro daný svařovaný materiál stanovit rozsah svařovacích parametrů, při kterých se zhotovují pevnostně vyhovující svary. Při zpracování výsledků zkoušky se využívají formuláře z normy ČSN EN ISO 15609-5.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz