Označení:

ČSNENISO 14329 (051135)

Datum vydání:

01.08.2004

Název:

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů.

Katalogové číslo:

70886

Čárový kód:

8590963708867

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje termíny a definice geometrických měření a typů lomů, které jsou používány v souvislosti se zkoušením odporových bodových, švových a výstupkových svarů, u kterých rozdílné zátěžové konfigurace jsou příčinou rozdílného rozložení napětí ve svaru. Účelem těchto definicí je dát základ pro všechny jiné související normy.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz