Označení:

ČSNENISO 14372 (055018)

Datum vydání:

01.03.2012

Název:

Svařovací materiály - Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difuzního vodíku.

Katalogové číslo:

90153

Čárový kód:

8590963901534

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma EN ISO 14372 stanovuje metodu pro poměrnou klasifikaci obalů elektrod pro ruční obloukové svařování, pomocí 24 h expozice ve vlhké atmosféře a následným měřením difúzního vodíku ve vztahu k jejich pohlcování vlhkosti. Tato zkušební metoda má omezenou použitelnost, protože neumožňuje velké objemy zkoušení
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz