Označení:

ČSNENISO 14373 (052640)

Datum vydání:

01.12.2007

Název:

Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí.

Katalogové číslo:

80077

Čárový kód:

8590963800776

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro odporové bodové svařování při výrobě sestav z nepovlakovaných a kovem povlakovaných nízkouhlíkových ocelí složených ze dvou nebo tří kovových plechů. Největší jednotlivá tloušťka plechu svařovaných dílů je v rozmezí rozsahu 0,4 mm až 3 mm z následujících materiálů: - nepovlakované oceli; - ponorem pozinkovaná ocel nebo ocel povlakovaná slitinou železo-zinek (galvanizovaná); - elektrolyticky pozinkovaná ocel, ocel povlakovaná slitinou zinek-železo nebo zinek-nikl; - ocel povlakovaná hliníkem; - ocel povlakovaná slitinou zinek-hliník. Tato mezinárodní norma platí pro svařování plechů stejné nebo rozdílné tloušťky, přičemž poměr tlouštěk je menší nebo rovný 3:1. Platí pro svařování tří tlouštěk, pokud celková tloušťka je menší nebo rovna 9 mm. Předmětem této mezinárodní normy je svařování následujícími druhy zařízení: a) stojanová svařovací zařízení; b) klešťové svářečky; c) automatizovaná svařovací zařízení, u kterých jsou díly podávány roboty nebo automatickým podávacím zařízením; d) mnohobodové svářečky; e) robotizovaná pracoviště. V příloze A jsou uvedeny údaje o vhodném svařovacím zařízení a v příloze B údaje o svařovacích podmínkách pro bodové svařování. Tyto údaje jsou uvedeny pouze jako návod. V závislosti na podmínkách seřízení ve výrobě, druhu svařovacího zařízení, charakteristikách sekundárního obvodu, materiálu a tvaru elektrod, je možné, aby byly provedeny určité nezbytné úpravy.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz