Označení:

ČSNENISO 14554-2 (050332)

Datum vydání:

01.03.2002

Název:

Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na jakost.

Katalogové číslo:

62863

Čárový kód:

8590963628639

Anotace normy:

Tato norma je vhodná k prokázání způsobilosti výrobce nebo subdodavatele vyrábět svařované konstrukce odporovým svařováním, které splňují odpovídající základní požadavky na jakost na základě smlouvy, výrobkové normy nebo obecně platných požadavků
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz