Označení:

ČSNENISO 14555 (050324)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů.

Katalogové číslo:

78910

Čárový kód:

8590963789101

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 14555 obsahuje popis metod obloukového přivařování svorníků a všeobecné zásady pro provádění svarů vyšší jakosti. Metody přivařování svorníků jsou zdvihové přivařování svorníků s keramickým kroužkem nebo v ochranném plynu (783), krátkodobé zdvihové přivařování svorníků (784), kondenzátorové zdvihové přivařování svorníků (785) a kondenzátorové přivařování svorníků s hrotovým zapalováním (786). Pro jednotlivé metody norma obsahuje základní technologické požadavky, rozsah průměrů svorníků, požadavky na svařované materiály, svařovací zařízení, keramické kroužky a ochranné plyny. Druhé vydání EN ISO 14555:2006 je celkovou revizí vydání EN ISO 14555 z roku 1998. Ve druhém vydání došlo ke zpřesnění a doplnění některých článků. Podle požadavků na jakost norma určuje příslušné druhy zkoušek, posuzování vad provedených svarů a hodnocení výsledků zkoušek. Norma stanovuje požadavky na provádění výrobního dozoru, výrobních a zjednodušených výrobních zkoušek na základě dohodnutých podmínek. V přílohách norma obsahuje formuláře pro specifikaci postupu svařování, formuláře protokolu o kvalifikaci postupu svařování, formuláře pro výsledky výrobních zkoušek a příklad knihy výrobního dozoru.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz