Označení:

ČSNENISO 14731 (050330)

Datum vydání:

01.05.2007

Název:

Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti.

Katalogové číslo:

78497

Čárový kód:

8590963784977

Anotace normy:

Svařování je zvláštní proces, který vyžaduje dozor nad svářečskou činností tak, aby se vytvořila důvěra ke svářečské výrobě a spolehlivé funkci výrobku v provozu. Úkoly a odpovědnosti pracovníků působících v činnostech souvisejících se svařováním, jako je plánování, provádění, dozor a inspekce by měly být jednoznačně stanoveny. Norma určuje odpovědnosti a úkoly ve vztahu k jakosti zahrnuté do dozoru nad činnostmi souvisejícími se svařováním. V každé výrobní organizaci může být svářečský dozor vykonáván jedním nebo více pracovníky. Požadavky na svářečský dozor mohou být stanoveny výrobcem, smlouvou nebo výrobkovou normou.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz