Označení:

ČSNENISO 14744-2 (052040)

Datum vydání:

01.07.2002

Název:

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 2: Měření urychlovacího napětí.

Katalogové číslo:

63241

Čárový kód:

8590963632414

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 14744-2 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení, jejichž provedení se předpokládá u uživatele před uvedením zařízení do provozu. Provedení zkoušky může být i částí plánu údržby zařízení. Část 2: Měření urychlovacího napětí, je určena pro měření urychlovacího napětí při přejímacích zkouškách elektronových svařovacích zařízení podle ČSN EN ISO 14744-1. Obsahuje základní údaje ke způsobům a přístrojům používaným při provádění měření. Hlavním účelem této normy je sjednocení měření vysokého napětí u elektronových svařovacích zařízení. Obsahuje pokyny pro měření rozsahu urychlovacího napětí a pro měření zvlnění, stabilizace a opakovatelnosti měřených hodnot po vypnutí zařízení. Výsledky měření se hodnotí podle kritérií uvedených v ČSN EN ISO 14744-1
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz