Označení:

ČSNENISO 14744-3 (052040)

Datum vydání:

01.07.2002

Název:

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku.

Katalogové číslo:

63242

Čárový kód:

8590963632421

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 14744-3 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení, jejichž provedení se předpokládá u uživatele před uvedením zařízení do provozu. Provedení zkoušky může být i částí plánu údržby zařízení. Část 3: Měření proudu svazku, je určena pro měření proudu svazku elektronů při přejímacích zkouškách elektronových svařovacích zařízení podle ČSN EN ISO 14744-1. Obsahuje základní údaje ke způsobům a přístrojům používaným při provádění měření. Hlavním účelem měření je přezkoušet, zda kolísání proudu svazku je uvnitř požadovaných mezí. Norma uvažuje měření proudu svazku do pracovního kusu s dostatečnou schopností odvodu tepla nebo s pomocí lapače elektronů na principu Faradayovy jímky. Při zkoušce se měří zvlnění, stabilizace proudu a opakovatelnost měřených hodnot po vypnutí zařízení. Výsledky měření se hodnotí jejich porovnáním podle kritérií uvedených v ČSN EN ISO 14744-1
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz