Označení:

ČSNENISO 14744-4 (052040)

Datum vydání:

01.07.2002

Název:

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování.

Katalogové číslo:

63243

Čárový kód:

8590963632438

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 14744-4 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení, jejichž provedení se předpokládá u uživatele před uvedením zařízení do provozu. Provedení zkoušky může být i částí plánu údržby zařízení. Část 4: Měření rychlosti svařování, je určena pro měření rychlosti svařování při přejímacích zkouškách elektronových svařovacích zařízení podle ČSN EN ISO 14744-1. Obsahuje základní údaje ke způsobům a přístrojům používaným při provádění měření. Měřeným parametrem je rychlost posuvných a otáčivých pohybů při svařování. Požaduje se, aby pracovní kus nebo svařovací bod se pohyboval opakovatelně rovnoměrnou rychlostí. Norma obsahuje podmínky pro měření otáček pomocí snímačů otáček, podmínky pro měření krátkodobé stability a dlouhodobé stability s opakovatelností po vypnutí zařízení. Změřené hodnoty se hodnotí jejich porovnáním se stanovenými mezemi uvedenými v ČSN EN ISO 14744-1
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz