Označení:

ČSNENISO 14744-5 (052040)

Datum vydání:

01.07.2002

Název:

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 5: Měření přesnosti vedení.

Katalogové číslo:

63244

Čárový kód:

8590963632445

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 14744-5 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení, jejichž provedení se předpokládá u uživatele před uvedením zařízení do provozu. Provedení zkoušky může být i částí plánu údržby zařízení. Část 5: Měření přesnosti vedení, je určena pro měření přesnosti vedení pohybových zařízení při přejímacích zkouškách elektronových svařovacích zařízení podle ČSN EN ISO 14744-1. Obsahuje základní údaje ke způsobům a přístrojům používaným při provádění měření. Pro dosažení požadované přesnosti vedení při svařování se vyžaduje, aby pohybové zařízení, což je pracovní stůl pro posuvný pohyb nebo otáčecí zařízení pro točivý pohyb, pracovalo s požadovaným stupněm přesnosti. Norma uvádí pokyny a podmínky pro měření mechanickými, optickými a elektrickými přístroji a doporučuje způsoby, které mohou být použity při měření přesnosti vedení pracovního stolu, pohybu elektronového děla a otáčecího zařízení. Změřené úchylky se hodnotí porovnáním s mezními hodnotami stanovenými v ČSN EN ISO 14744-1
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz