Označení:

ČSNENISO 14744-6 (052040)

Datum vydání:

01.07.2002

Název:

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 6: Měření stability polohy bodu.

Katalogové číslo:

63245

Čárový kód:

8590963632452

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 14744-6 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení, jejichž provedení se předpokládá u uživatele před uvedením zařízení do provozu. Provedení zkoušky může být i částí plánu údržby zařízení. Část 6: Měření stability polohy bodu, je určena pro měření stability svařovacího bodu při přejímacích zkouškách elektronových svařovacích zařízení podle ČSN EN ISO 14744-1. Obsahuje základní údaje ke způsobům a přístrojům používaným při provádění měření. Udržování stability polohy bodu je zvláště důležité při dlouhých svařovacích dobách a při používání automatických přístrojů při polohování pracovního kusu. Norma obsahuje pokyny pro měření přesnosti vedení s použitím i bez použití CNC pracovního stolu a s použitím i bez použití optického prohlížecího systému. Změřené hodnoty stability polohy svařovacího bodu se hodnotí porovnáním s mezními úchylkami stanovenými v ČSN EN ISO 14744-1
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz