Označení:

ČSNENISO 15011-1 (050681)

Datum vydání:

01.05.2010

Název:

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu.

Katalogové číslo:

86014

Čárový kód:

8590963860145

Anotace normy:

Norma definuje laboratorní metodu pro měření emisní rychlosti částic dýmu při obloukovém svařování, včetně metody vzorkování a analytických metod. Popsané metody lze použít při všech otevřených procesech obloukového svařování mimo svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG). Částice dýmů se shromažďují na filtru a zaznamenává se doba hoření oblouku (v sekundách). Pak se filtr znovu zváží a vypočítá se hmotnost odebraných částic dýmu. Dále se počítá emisní rychlost částic dýmu. V přílohách jsou uvedeny vhodné konstrukce zkušební komory, poznámky k zařízení, parametry svařování, postup zkoušky a vzor protokolu o zkoušce
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz