Označení:

ČSNENISO 15011-2 (050681)

Datum vydání:

01.05.2010

Název:

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání a drážkování.

Katalogové číslo:

86015

Čárový kód:

8590963860152

Anotace normy:

Norma definuje laboratorní metodu pro měření emisní rychlosti CO, CO2, NO a NO2 generovaných při obloukovém svařování, řezání a drážkování v digestoři. Je vhodná pro všechny otevřené procesy obloukového svařování, řezání a drážkování prováděné ručně i automaticky a lze použít pro hodnocení vlivů svařovacích elektrod, parametrů svařování, svařovacích procesů, ochranných plynů, složení zkušebních vzorků a stavu povrchu zkušebních vzorků na emisní rychlosti. Měří se koncentrace ve stabilním odběrovém místě a průtoková rychlost vzduchu digestoří. Emisní rychlosti plynů se vypočítají vynásobením jejich koncentrací ve stabilním odběrovém místě průtokovou rychlostí vzduchu. V přílohách jsou uvedeny vhodné konstrukce digestoří, poznámky k zařízení, parametry svařování, postup zkoušky, výpočet průměrné koncentrace stabilního plynu a vzor protokolu o zkoušce
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz