Označení:

ČSNENISO 15011-3 (050681)

Datum vydání:

01.05.2010

Název:

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování.

Katalogové číslo:

86016

Čárový kód:

8590963860169

Anotace normy:

Norma definuje laboratorní metodu pro měření emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování v digestoři, primárně při obloukovém svařování v ochranném plynu, ale může být také použita i pro jiné postupy, např. pro obloukové svařování s tavidlem plněnou elektrodou bez ochranného plynu, pokud může být prováděno automaticky pod digestoří. Obloukové svařování se provádí automaticky. Měří se koncentrace ozonu ve stabilním odběrovém místě uvnitř digestoře a průtoková rychlost vzduchu. Emisní rychlost ozonu se pak vypočítá vynásobením koncentrace ozonu ve stabilním odběrovém místě průtokovou rychlostí vzduchu. V přílohách jsou uvedeny poznámky k zařízení, parametry svařování, postup zkoušky, výpočet průměrné koncentrace stabilního ozonu a vzor protokolu o zkoušce
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz