Označení:

ČSNENISO 15011-4 (050681)

Datum vydání:

01.12.2006

Název:

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu.

Katalogové číslo:

77310

Čárový kód:

8590963773100

Anotace normy:

Účelem EN ISO 15011-4 je určit podmínky za kterých dým vzniká pro získání údajů o emisi dýmu a o jeho chemickém složení a pro použití těchto poznatků pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Jasné pokyny a podporující odborné vedení je předpokladem pro zajištění, že použité podmínky svařování jsou zvoleny uváženě podle normalizovaného postupu. Zároveň je zdůrazněn požadavek úplné zprávy o podmínkách svařování použitých při zkoušce i příklad, jak takové údaje sdělit v informačním listu dýmu. Tato část normy ISO 15011 poskytuje také znalost o tom, jak mohou být získané údaje použity. Při návrhu normy se předpokládalo, že provedení jejích ustanovení a vyhodnocení získaných výsledků bude svěřeno příslušně kvalifikovaným a zkušeným pracovníkům.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz