Označení:

ČSNENISO 15012-2 (050682)

Datum vydání:

01.09.2009

Název:

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 2: Stanovení minimálního průtoku vzduchu odsávačů a hubic.

Katalogové číslo:

84229

Čárový kód:

8590963842295

Anotace normy:

Tato část normy ISO 15012 stanovuje metodu pro stanovení minimálního průtoku vzduchu vyžadovaného pro odsávací rukávy a hubice pro účinné zachycení dýmu a plynů od svařování a příbuzných procesů. Tato metoda může být použita pro odsávací zařízení s jakýmkoliv poměrem stran a s jakoukoliv plochou příčného průřezu, ale není použitelná pro systémy přímého odsávání a pro stoly se spodním odtahem. Tato část normy ISO 15012 také stanovuje údaje zkoušení, které mají být uvedeny na odsávacím zařízení.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz