Označení:

ČSNENISO 15607 (050311)

Datum vydání:

01.08.2004

Název:

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla.

Katalogové číslo:

70884

Čárový kód:

8590963708843

Anotace normy:

Tato evropská norma ČSN EN ISO 15607 definuje všeobecná pravidla pro stanovení a kvalifikaci postupů svařování kovových materiálů. Norma se rovněž odvolává na některé jiné normy uvádějící podrobná pravidla pro speciální použití, např. pro zkoušení svářečů apod.. Tato norma je určena pro ruční, mechanizované a automatické svařování. Tato evropská norma je částí skupiny norem. Podrobnosti této skupiny norem uvádí příloha A, blokové schéma pro použití těchto norem uvádí příloha B a příloha C uvádí postupový diagram pro vypracování a kvalifikaci WPS. Postupy svařování jsou kvalifikovány jedním nebo více protokoly kvalifikace postupu svařování (WPQR). Použití jednotlivých způsobů kvalifikace je často požadavkem výrobkových norem. Není doporučeno kvalifikovat pWPS více než jedním způsobem. Předpokládá se, že specifikace postupu svařování jsou ve výrobě používány oprávněnými svářeči, kteří mají kvalifikaci podle odpovídajících částí norem EN 287 nebo EN ISO 9606 nebo oprávněnými operátory, kteří mají kvalifikaci podle EN 1418.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz