Označení:

ČSNENISO 15609-1 (050312)

Datum vydání:

01.07.2005

Název:

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování.

Katalogové číslo:

73523

Čárový kód:

8590963735238

Anotace normy:

Tato evropská norma je částí skupiny norem jejíž podrobné rozdělení je uvedeno v EN ISO 15607:2003, příloze A. Tato norma stanovuje požadavky na obsah specifikací postupů svařování pro metody obloukového svařování. Proměnné, které jsou uvedené v této normě, ovlivňují jakost svarového spoje
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz