Označení:

ČSNENISO 15609-2 (050312)

Datum vydání:

01.01.2003

Název:

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování.

Katalogové číslo:

65556

Čárový kód:

8590963655567

Anotace normy:

Tato evropská norma stanovuje požadavky na obsah specifikací postupů svařování pro metody plamenového svařování. Je součástí skupiny technologických, svářečských norem, které jsou uvedeny v příloze A prEN ISO 15607. Norma obsahuje svářečské pararametry, které ovlivňují jakost svarového spoje. Základní proměnná uvedená ve WPS, je podmínka svařování , která je předmětem kvalifikace. Doplňková proměnná uvedená ve WPS, je podmínka svařování , která není předmětem kvalifikace.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz