Označení:

ČSNENISO 15610 (050315)

Datum vydání:

01.09.2004

Název:

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů.

Katalogové číslo:

71159

Čárový kód:

8590963711591

Anotace normy:

Tato norma uvádí nezbytné údaje k vysvětlení požadavků, ke kterým je odkaz v EN ISO 15607:2003, pro kvalifikaci postupů svařování na základě vyzkoušených svařovacích materiálů. Norma uvádí rozsah kvalifikace. Tato norma se používá pro kvalifikaci postupů obloukovéhou a plamenového svařování pro metody svařování uvedené v souladu s tabulkou 1 normy (metody svařování: 111, 114, 131, 135, 136, 137, 141, 15, 3). Ostatní metody tavného svařování lze použít pokud je to specifikováno. Použití této normy je omezeno pro základní materiály, které vytvářejí vhodné mikrostruktury a vlastnosti v tepelně ovlivněné oblasti a u kterých se tyto vlastnosti během provozu podstatně nezhoršují. Tuto normu nelze použít tam, kde jsou stanoveny pro svarový spoj požadavky na tvrdost nebo vrubovou houževnatost, předehřev, řízený tepelný příkon, teplotu interpass a tepelné zpracování po svařování. Použití této normy může být také omezeno výrobkovou normou nebo specifikací.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz