Označení:

ČSNENISO 15613 (050318)

Datum vydání:

01.06.2005

Název:

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování.

Katalogové číslo:

73336

Čárový kód:

8590963733364

Anotace normy:

Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování může být použita v případě, že tvar a rozměry normalizovaných zkušebních kusů (např. podle prEN ISO 15614) odpovídajícím způsobem nereprezentují spoj, který má být svařován. V takových případech může být vyroben jeden nebo více zvláštních zkušebních kusů, které napodobují výrobní spoj ve všech podstatných znacích, například rozměrech, podmínkách namáhání, odvodech tepla, omezeném přístupu. V případě odporového svařování musí být pro předvýrobní zkoušku svařování použity skutečné díly. Tato evropská norma je částí skupiny norem, jejichž podrobné rozdělení je uvedeno v EN ISO 15607:2003, příloze A a uvádí nezbytné údaje k vysvětlení požadavků uvedených v EN ISO 15607 pro kvalifikaci postupů svařování na základě předvýrobní zkoušky svařování. Zásady této normy mohou být využity pro jiné metody svařování. Norma platí pro obloukové svařování, plamenové svařování, elektronové a laserové svařování, odporové svařování, přivařování svorníků a třecí svařování kovových materiálů. Použití této evropské normy může být omezeno výrobkovou normou, specifikací nebo dohodou při uzavírání smlouvy
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz