Označení:

ČSNENISO 15614-10 (050313)

Datum vydání:

01.11.2005

Název:

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 10: Hyperbarické svařování za sucha.

Katalogové číslo:

74551

Čárový kód:

8590963745510

Anotace normy:

Tato část normy ČSN EN ISO 15614 stanoví, jak se kvalifikují specifikace postupu svařování pro svařování v hyperbarickém suchém prostředí. Norma také stanoví minimální nezbytné požadavky na zkoušení pro kvalifikaci postupů svařování. Norma ČSN EN ISO 15614-10 může být použita ke kvalifikaci postupů svařování pod vodou používajících mechanizované a automatizované způsoby svařování. Norma neruší dřívější kvalifikace postupů svařování podle jiných národních norem nebo předpisů, za předpokladu, že je naplněn smysl těchto technických požadavků a dřívější kvalifikace postupu svařování odpovídají podmínkám a výrobní činnosti, na kterou mají být použity. Tam, kde jsou vyžadovány doplňující zkoušky, aby kvalifikace postupu vyhověla daným technickým skutečnostem, je nezbytné provést pouze tyto doplňující zkoušky podle této části normy ČSN EN ISO 15614. Norma je částí skupiny norem, jejichž podrobné rozdělení je uvedeno v ČSN EN ISO 15607 (05 0311), příloze A. Norma tématicky navazuje na EN ISO 15618-2 (05 0720).


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz