Označení:

ČSNENISO 15614-11 (050313)

Datum vydání:

01.06.2003

Název:

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování.

Katalogové číslo:

67247

Čárový kód:

8590963672472

Anotace normy:

Norma stanovuje způsob kvalifikace postupů svařování kovových materiálů pro laserové a elektronové svařování. Definuje podmínky pro provádění kvalifikace postupu svařování a rozsah platnosti kvalifikovaného svařovacího postupu. Kvalifikace postupu podle této normy slouží k prokázání, že výrobní operace plně odpovídají schválenému postupu svařování. Norma je používána pro kovové materiály, nezávisle na tvaru, jejich tloušťce. Tato norma je jednou z řady norem, podrobnosti o této řadě jsou uvedeny v EN 15607
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz