Označení:

ČSNENISO 15614-2 (050314)

Datum vydání:

01.01.2006

Název:

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin.

Katalogové číslo:

74948

Čárový kód:

8590963749488

Anotace normy:

Tato evropská norma je částí skupiny norem jejíž podrobné rozdělení je uvedeno v EN ISO 15607:2003, příloze A. Tato norma stanovuje způsob kvalifikace předběžné specifikace postupu svařování zkouškami postupu svařování. Tato norma definuje podmínky pro provádění zkoušek postupu svařování hliníku a jeho slitin, rozsah kvalifikace pro postupy svařování pro všechny praktické svářečské operace v oblasti proměnných, uvedených v kapitole 8. Zkoušky musí být provedeny podle této normy. Výrobkovými normami mohou být požadovány doplňující zkoušky. Tato norma platí pro svařování hliníku a jeho slitin všech tvarů výrobků
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz