Označení:

ČSNENISO 15614-6 (050313)

Datum vydání:

01.02.2007

Název:

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi.

Katalogové číslo:

77631

Čárový kód:

8590963776316

Anotace normy:

Tato část ČSN EN ISO 15614 stanovuje způsob kvalifikace předběžné specifikace postupu svařování zkouškami postupu svařování. Platí pro obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi všech tvarů výrobků. Definuje podmínky pro provádění zkoušek postupu svařování a rozsah kvalifikace postupů svařování pro všechny praktické svářečské činnosti v oblasti proměnných, uvedených v kapitole 9 normy. Tato evropská norma je částí skupiny norem, jejíž podrobné rozdělení je uvedeno v EN ISO 15607:2000, příloze A. Tato část ČSN EN ISO 15614 je vhodná pro všechny nové postupy svařování, neruší však platnost předchozích zkoušek postupu svařování, provedených podle dřívějších národních norem nebo předpisů. Tam, kde musí být provedeny doplňující zkoušky, aby kvalifikace postupu vyhověla daným technickým skutečnostem, je nezbytné provést pouze tyto doplňující zkoušky na zkušebním kusu vyrobeném podle této části ČSN EN ISO 15614. Doplňující zkoušky mohou být vyžadovány výrobkovými normami. Zásady této části ČSN EN ISO 15614 mohou být použity i pro jiné metody tavného svařování.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz