Označení:

ČSNENISO 15614-7 (050313)

Datum vydání:

01.12.2007

Název:

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování.

Katalogové číslo:

80179

Čárový kód:

8590963801797

Anotace normy:

Tato část EN ISO 15614 je částí ze skupiny norem, jejichž podrobné rozdělení je uvedeno v ISO 15607:2003, příloze A. Tato část ISO 15614 stanovuje způsob kvalifikace předběžné specifikace postupu svařování pro navařování zkouškami postupu svařování. Tato část ISO 15614 definuje podmínky pro provádění zkoušek postupu svařování a rozsah kvalifikace pro postupy svařování pro všechny praktické svářečské operace v rozsahu proměnných, uvedených v kapitole 8. Výrobkovými normami mohou být požadovány doplňující zkoušky. Tato část ISO 15614 platí pro všechny metody svařování, které jsou vhodné pro navařování. Tato část ISO 15614 platí pro všechny nové postupy svařování. Neruší však platnost předchozích zkoušek postupů svařování, provedených podle dřívějších národních norem nebo předpisů. Tam, kde pro dosažení odpovídající technické kvalifikace jsou požadovány doplňkové zkoušky, se pouze tyto provedou ze zkušebního kusu, který je zhotoven podle této části ISO 15614. Tato část ISO 15614 neplatí pro navařování, kde jsou trhliny vytvářeny úmyslně (například při zvláštních tvrdonávarových aplikacích)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz