Označení:

ČSNENISO 15614-8 (050313)

Datum vydání:

01.04.2003

Název:

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí.

Katalogové číslo:

66948

Čárový kód:

8590963669489

Anotace normy:

Tato evropská norma stanovuje požadavky na kvalifikaci předběžné specifikace postupu svařování pWPS spojů trubek s trubkovnicí u kovových materiálů zhotovených ručními, částečně mechanizovanými, mechanizovanými nebo automatickými způsoby . Je součástí série technologických svářečských norem, které jsou uvedeny v příloze A, normy prEN ISO 15607. Norma obsahuje svářečské proměnné, které ovlivňují jakost svarového spoje. Základní proměnná je uvedená ve WPS, je podmínka svařování, která je předmětem kvalifikace. Doplňková proměnná uvedená ve WPS, je podmínka svařování, která ale není předmětem kvalifikace. Kvalifikaci zkouškami spoje trubky s trubkovnicí lze použít pro všechny typy spojů tohoto druhu, jak pro svarové spoje plně nosné, tak i pro spoje pouze těsnící podle toho, jaké jsou požadovány ve výrobkových normách. Tato norma se používá pro tavné svařování spojů trubky s trubkovnicí z kovových materiálů, kde mezi trubkou a otvorem v trubkovnici je mezera. Tato norma neplatí pro tenkostěnné trubky s přivařenými vykovanými spojovacími konci (svary z vnější nebo vnitřní strany vyvrtaného otvoru). Pro svařování spojů trubky s trubkovnicí bez mezery, má být zkouška postupu svařování stanovena technickými podmínkami. Norma obsahuje i informativní tiskopis protokolu o kvalifikaci postupu svařování pro spoje trubky s trubkovnicí (WPQR) a vazbu kapitol této evropské normy na ustanovení Směrnice 97/23/EC.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz