Označení:

ČSNENISO 15618-2 (050720)

Datum vydání:

01.09.2003

Název:

Zkoušky svářečů pod vodou - Část 2: Svářeči-potápěči a svářečtí operátoři pro hyperbarické svařování za sucha.

Katalogové číslo:

68174

Čárový kód:

8590963681740

Anotace normy:

Norma určuje základní požadavky, rozsahy oprávnění, požadavky pro zkoušky a certifikaci svářečů-potápěčů a svářečských operátorů prováděné na ocelích pod vodou v suchém hyperbarickém prostředí. Norma stanoví jak má svářeč-potápěč prokázat nebo svářečský operátor, že má přiměřené praktické dovednosti a odborné znalosti o způsobu svařování, materiálu a bezpečnostních ustanoveních na které má mít oprávnění.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz