Označení:

ČSNENISO 15792-2 (051102)

Datum vydání:

01.12.2008

Název:

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli.

Katalogové číslo:

82403

Čárový kód:

8590963824031

Anotace normy:

Tato část normy 15792-1 stanovuje přípravu zkušebního kusu a tyčí. Účelem je určení mechanic-kých vlastností čistého svarového kovu, které jsou požadovány normou svařovacího materiálu nebo pro jiné účely obloukového svařování oceli, niklu a slitin niklu. Tato část ISO 15792-1 se nepoužívá pro jednostranné nebo oboustranné svařování jednou hou-senkou nebo pro svařování koutového svaru. Pro tyto účely se používá ISO 15792-2 a ISO 15792-3.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz