Označení:

ČSNENISO 15792-3 (051102)

Datum vydání:

01.11.2011

Název:

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů.

Katalogové číslo:

89512

Čárový kód:

8590963895123

Anotace normy:

Tato část ISO 15792 stanovuje přípravu a vyhodnocení zkušebních kusů, pro soulad s požadavky na posuzování vhodnosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k provaření kořene u koutových svarů, pro klasifikační normy svařovacích materiálů pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí, nízkolegovaných ocelí, nerezových ocelí a niklových slitin. Tato část ISO 15792 neudává kritéria přípustnosti
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz