Označení:

ČSNENISO 16432 (052641)

Datum vydání:

01.12.2007

Název:

Odporové svařování - Postup pro výstupkové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí.

Katalogové číslo:

80076

Čárový kód:

8590963800769

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro výstupkové odporové svařování při výrobě sestav z nepovlakované a kovem povlakované nízkouhlíkové oceli složených ze dvou kovových plechů. Největší jednotlivá tloušťka plechu svařovaných dílů v rozmezí 0,4 mm až 3 mm je z následujících materiálů: - nepovlakovaná ocel; - ponorem pozinkovaná ocel nebo ocel povlakovaná slitinou železo-zinek (galvanizovaná) - elektrolyticky pozinkovaná ocel, ocel povlakovaná slitinou zinek-železo nebo zinek-nikl; - ocel povlakovaná hliníkem; - ocel povlakovaná slitinou zinek-hliník. Tato mezinárodní norma neplatí pro oceli povlakované organickými povlaky nebo základními předvýrobními nátěry. Doporučení pro odpovídající zařízení k výstupkovému svařování a pro návrh svařovacích podmínek jsou uvedeny v přílohách A a B. Slouží pouze jako vodítko a mohou být upraveny tak, aby vyhovovaly specifickým podmínkám výrobního provozu, převažujícím výrobním podmínkám, typu svařovacího zařízení, mechanickým a elektrickým charakteristikám svařovacího stroje, uspořádání elektrod a materiálu. Tyto požadavky se musí vzít ze specifikace postupu svařování odpovídající použití nebo z postupu, pokud existují. V příloze C jsou uvedeny typické podmínky výstupkového svařování.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz