Označení:

ČSNENISO 17633 (055503)

Datum vydání:

01.07.2011

Název:

Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace.

Katalogové číslo:

88571

Čárový kód:

8590963885711

Anotace normy:

Tato norma stanovuje požadavky na klasifikaci plněných elektrod a tyčí pro obloukové svařování s přívodem nebo bez přívodu ochranného plynu korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí na základě chemického složení čistého svarového kovu, typu náplně elektrod, ochranného plynu, polohy svařování a mechanických vlastností čistého svarového kovu, ve stavu po svařování nebo po tepelném zpracování. Je kombinovanou normou pro klasifikaci využívající systém založený na jmenovitém chemickém složení, nebo využívající systém založený na typu slitiny
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz