Označení:

ČSNENISO 17634 (055502)

Datum vydání:

01.06.2007

Název:

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace.

Katalogové číslo:

78688

Čárový kód:

8590963786889

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro klasifikaci plněných elektrod používaných pro obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu žáropevných a nízkolegovaných ocelí tepelně zpracovaných po svařování. Jedna plněná elektroda může být zkoušena a klasifikována s různými ochrannými plyny. Tato mezinárodní norma je kombinovanou specifikací poskytující klasifikaci využívající systém na základě chemického složení čistého svarového kovu nebo systém na základě pevnosti v tahu a chemického složení čistého svarového kovu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz