Označení:

ČSNENISO 17637 (051180)

Datum vydání:

01.08.2011

Název:

Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů.

Katalogové číslo:

88808

Čárový kód:

8590963888088

Anotace normy:

Tato norma EN ISO 17637:2011 se vztahuje na vizuální kontrolu tavných svarů u kovových materiálů. Specifikuje podmínky provedení vizuální kontroly svarů před, během a po dokončeném svařování, nedefinuje však rozsah kontroly. Uvádí doporučené vybavení měrkami pro kontrolu profilu svarů, a dále potřebné vybavení pro přímou a nepřímou vizuální kontrolu svarů. Tato norma doporučuje, aby personál byl kvalifikován podle ISO 9712 nebo srovnatelné normy ve vhodném kvalifikačním stupni a v relevantním průmyslovém sektoru. Tato norma nahrazuje ČSN EN 970 (05 1180) z listopadu 1999 v plném rozsahu
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz