Označení:

ČSNENISO 17638 (051182)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou.

Katalogové číslo:

86212

Čárový kód:

8590963862125

Anotace normy:

Tato norma definuje techniky zkoušení magnetickou metodou práškovou pro zjišťování povrchových vad svarů feromagnetických ocelí včetně tepelně ovlivněné oblasti použitím magnetické metody práškové. Doporučené techniky vyhovují pro většinu svařovacích postupů a konfigurací svarových spojů. Varianty základních technik, které budou vykazovat větší nebo menší zkušební citlivost, jsou uvedeny v příloze A. Techniky pro zkoušení svarů s uspořádáním podle vyobrazení v normě mohou být použity přímo podle této normy
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz