Označení:

ČSNENISO 17640 (051171)

Datum vydání:

01.06.2011

Název:

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení.

Katalogové číslo:

88371

Čárový kód:

8590963883717

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma EN ISO 17640:2010 specifikuje techniky, třídy zkoušení a hodnocení vad tavných svarů kovových materiálů pro ruční zkoušení ultrazvukem. Je použitelná pro materiály tloušťky 8 mm a větší, které vykazují nízký útlum ultrazvukových vln. Norma je především určena pro zkoušení svarů s úplným průvarem u kterých je svařovací a základní materiál feritický. Norma specifikuje čtyři třídy zkoušení. Hodnocení indikací pro účely přípustnosti se provádí buď hodnocením délky indikace a velikosti echa, nebo posouzením charakteru indikace metodou pevné úrovně. Norma EN ISO 17640:2010 se používá v návaznosti na EN ISO 11666:2010, která definuje stupně přípustnosti, které odpovídají stupňům kvality B a C podle EN ISO 5817:2008. Stupeň kvality D protože se zkoušení svarů pro tento stupeň kvality nedoporučuje a její použití je předmětem dohody. Vztah mezi stupni přípustnosti a stupni kvality podle je definován v EN ISO 17635:2010. Tato mezinárodní norma nahrazuje ČSN EN 1714 ze září 1999 v plném rozsahu
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz