Označení:

ČSNENISO 17641-1 (051143)

Datum vydání:

01.05.2005

Název:

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně.

Katalogové číslo:

73144

Čárový kód:

8590963731445

Anotace normy:

Tato norma poskytuje základní informace o praskavosti svarových kovů a legovaných základních materiálů za horka a stručně popisuje zkoušky použitelné pro metody obloukového svařování. - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí - specifikuje zkoušky, které by měly být použity k hodnocení odolnosti svařovaných kovů vůči praskavosti za horka. Napětí, která vyvolávají praskavost, jsou vyvolána omezením vlastní volné deformace svařované součásti. - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí - popisuje zkoušky, které mohou být použity k hodnocení odolnosti legovaných základních materiálů a svarových kovů vůči praskavosti za horka. Napětí, která vyvolávají praskavost, jsou vyvolána vnějším zatěžováním zkušebního vzorku. POZNÁMKA - Vzhledem k tomu, že zkoušky podle Části 3 vyžadují použití nenormalizovaných vlastních zařízení a rozdílné laboratoře používají různé postupy, podmínky zkoušky a rozměry vzorku, je reprodukovatelnost zkoušek v rámci jedné laboratoře obvykle dobrá, ale mezi různými laboratořemi se někdy vyskytují rozdíly
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz