Označení:

ČSNENISO 17641-2 (051143)

Datum vydání:

01.12.2005

Název:

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí.

Katalogové číslo:

74803

Čárový kód:

8590963748030

Anotace normy:

Tato norma specifikuje požadované vzorky, rozměry zkušebního kusu a postupy pro provedení následují-cích zkoušek praskavosti za horka s vlastní tuhostí. Popsány jsou následující zkoušky: - Zkouška praskavosti svaru na T-spoji - Zkouška tahem svarového kovu - Podélná zkouška lámavosti Zkoušky jsou navrženy k získání údajů o náchylnosti svarových kovů k praskavosti za horka. Tyto zkoušky nejsou vhodné pro hodnocení základních materiálů. Norma se používá především pro svarové kovy z plně austenitických korozivzdorných ocelí; niklu, na bázi niklu a svarové kovy ze slitin niklu s mědí. Norma může být rovněž použita pro jiné svarové kovy. Tato norma popisuje pouze provedení zkoušek a protokol s jejich výsledky. Neuvádí jakákoliv kritéria přípustnosti. Přehled o postupech zkoušky praskavosti za horka, jejich kvalifikaci a oblasti použití jsou v EN ISO 17641-1 a zkoušky praskavosti za horka s vynucenou tuhostí jsou v EN ISO 17641-3


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz