Označení:

ČSNENISO 17642-1 (051142)

Datum vydání:

01.05.2005

Název:

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně.

Katalogové číslo:

73139

Čárový kód:

8590963731391

Anotace normy:

Tato norma popisuje podstatu vzniku trhlin za studena a principy zkoušek praskavosti za studena. Tyto zkoušky mohou být použity pro stanovení náchylnosti na vznik praskání za studena u svařovacích materi-álů, základních materiálů, svarového kovu. Popsány jsou nejběžněji používané zkoušky (dále uvedené u vodíkového praskání). Doplňující přehled o postupech zkoušky praskavosti za studena, jejich kvalifikaci a oblasti použití jsou v EN ISO 17642-2 a EN ISO 17642-3
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz