Označení:

ČSNENISO 17642-2 (051142)

Datum vydání:

01.11.2005

Název:

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí.

Katalogové číslo:

74399

Čárový kód:

8590963743998

Anotace normy:

Tato norma stanovuje rozměry zkušebních kusů, vzorků a postupy pro provedení zkoušek praskavosti za studena s vlastní tuhostí s použitím: - zkoušek CTS (Řízené tepelné závažnosti) - zkoušek Tekken (Y-drážka) nebo Lehigh (U-drážka) pro získání údajů o náchylnosti k praskavosti za studena během svařování. Tato norma se používá především, ale ne výhradně, pro uhlík - manganové a nízkolegované oceli. Přehled o postupech zkoušky praskavosti za studena, jejich kvalifikaci a oblasti použití jsou v EN ISO 17642-1 a zkoušky praskavosti za studena s vynucenou tuhostí jsou v EN ISO 17642-3


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz